Projekt Out of nothing

Zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt wymiany młodzieży w ramach Programu Erasmus+ pod nazwą „Out of nothing”!!!

Pomimo trudnych pandemicznych warunków w dniach 12-21.07.2021 gościliśmy we Wrocławiu młodzież z COMUNE DI TORINO (Włochy), ASOCIATIA SCOUT SOCIETY (Rumunia) oraz Os Amigos do Floco – Associação de Voluntários do Sabugal (Portugalia).

W naszym projekcie chcieliśmy oderwać się od współczesnych sposobów funkcjonowania młodzieży związanych z technologiami informacyjnymi, doświadczenie i rozwinięcie umiejętności funkcjonowania bez ich użycia. W trakcie mobilności chcieliśmy poszukać sposobów na spędzanie wolnego czasu, wchodzenie w relacje społeczne, radzenie sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi z pominięciem współczesnych technologii. Chcieliśmy sprawdzić, czy potrafimy funkcjonować bez facebooka, smartfona i dostępu do internetu. Staraliśmy się poszerzyć nasze umiejętności funkcjonowania w świecie rzeczywistym, aby być przygotowanym na sytuacje awaryjne, gdybyśmy z jakichś powodów znaleźli się w sytuacji pozbawienia możliwości korzystania ze znanych nam i wykorzystywanych na co dzień narzędzi i urządzeń.

Ze względu na minione okresy izolacji i przesiadywania przed komputerem na zajęciach online szczególny nacisk położyliśmy na działania aktywne związane z ruchem. W kolejnych warsztatach wymienialiśmy się grami i zabawami podwórkowymi, rekreacyjnymi i sportowymi z naszych środowisk. W sposób szczególny potraktowaliśmy aktywności grupowe przyglądając się zachodzącym procesom grupowym, podejmowanym przez nas rolom oraz ćwicząc umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie z różnymi trudnościami, stresem, rywalizacjom. W warsztatach paracyrkowych próbowaliśmy mierzyć się z nowymi wyzwaniami, a opracowując własne propozycje zajęć ruchowych – rozwijać naszą kreatywność, organizację i komunikację.

Pod okiem specjalisty zagłębiliśmy się w temat siecioholizmu, jego zgubnych skutków oraz zapobiegania mu. Podejmowane aktywności ruchowe stały się dla nas nie tylko źródłem pomysłów, ale także inspiracją, źródłem pasji i energii życiowej. Atrakcyjne aktywności fizyczne pozwoliły nam na odreagowanie nagromadzonego stresu, przywrócenie entuzjazmu i przygotowanie na ewentualne kolejne okresy ograniczeń covidowych.

Najcenniejszym rezultatem naszego projektu są opisane powyżej zmiany, które się w nas dokonały. Jednak aby podzielić się naszymi doświadczeniami z rówieśnikami w naszych krajach nasze doświadczenia zebraliśmy w elektroniczny booklet zawierający opisy najciekawszych podjętych przez nas aktywności wraz ze zdjęciami. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i koniecznie do wykorzystania go we wszelkich działaniach młodzieżowych!!!

Out-of-nothing-Erasmus-games-booklet